U bent hier:

Introductietijd

EscalaCie

De EscalaCie bestaat uit de oude garde Platonen die eigenlijk al (meerdere jaren) afgestudeerd had moeten zijn. Zij staan in de TOP-week nog eenmaal op om te zorgen voor de oneindige bierestafettes, ‘inspirerende’ praatjes en koprollen. Om deel uit te mogen maken van de EscalaCie heb je de nodige Plato ervaring nodig en een hoop enthousiasme!

EscalaCie

 

 

 

 

 

Gesloten Tijd Commissie

De GTC zorgt ervoor dat zoveel mogelijk eerstejaars ingeschreven blijven vanaf de zomer. Tijdens de zomerperiode zullen ze vele activiteiten organiseren, zodat de nieuwe lichting elkaar en Plato alvast leren kennen. Ook zullen zij de KampCom ondersteunen tijdens het jaarlijkse PlatoKamp! Deze commissie bestaat veelal uit tweede en derdejaars Platonen die al wat ervaring op hebben gedaan binnen de vereniging. Dankzij de mooie zomer en het GTC weekend is dit altijd een van de hechtste commissies en hebben zij een onmisbare waarde in de ledenwervingscampagne.

Integratie Commissie

Ieder jaar staat er weer een nieuwe groep eerstejaars klaar die de InCom het gehele jaar wegwijs maakt binnen de vereniging met als doel om elke eerstejaars zich thuis te laten voelen binnen Plato. Deze hechte groep groene kroegentijgers brengen vele maandagavonden met elkaar door om te vergaderen en zich daarna vaak volledig van de kaart te gooien. Je werkt een jaar nauw met elkaar samen om de disputentochten, jaarclubvorming en vervolgens de jaarclubstrijd zo soepel mogelijk te laten verlopen, met als hoogtepunt elk jaar het legendarische eerstejaarsgala!

Intro-Blato

De Introblato is verantwoordelijk voor het intro-magazine. Deze wordt verspreid onder alle eerstejaars studenten van de universiteit. Deze commissie bestaat uit een enthousiaste groep eerstejaars die het leuk vinden om over Plato te schrijven en vele nieuwe studenten in Tilburg kennis te laten maken met Plato en haar studentenstad. Je kan denken aan interviews met Platonen, wat Plato je kan bieden tijdens je studententijd en verhalen over de tradities binnen onze vereniging. Je leert te werken en InDesign en je kan heel veel creativiteit kwijt in deze commissie!

Introductiecommissie

De Introductiecommissie staat elk jaar te shinen in de oranje shirtjes tijdens de Open Feesten, de TOP-week en de Open Tijd. Zij promoten Plato bij de studenten in Tilburg met het oog op het aantrekken van leden bij de vereniging. Zij zijn het visitekaartje tijdens de TOP-week om Plato te promoten en staan klaar om al de vragen over Plato te beantwoorden. Deze hechte groep werkt bijna een jaar lang naar dit moment toe door middel van communicatietrainingen, vergaderingen en het legendarische IC-weekend. Samen zetten ze een fantastische zomer periode, TOP week en Open Tijd neer!

 

 

 

 

 

 

KampCom

De KampCom is verantwoordelijk voor het legendarische introkamp in september, deze commissie bestaat vaak uit ouderejaars Platonen die al vaker op kamp zijn geweest en het leuk vinden om dit grote project op te pakken. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, de communicatie met kampmentoren en de logistieke klus om een weekend voor 300 personen neer te zetten. Daarnaast mogen zij tijdens het kamp de kampmunten beheren en ongekend prominent doen!

PromotieCommissie

De Promotie Commissie bestaat veelal uit oud IC-ers of GTC-ers die ervaring hebben met het overtuigen van nieuwe studenten om bij Plato te komen. Deze PC-ers staan in de TOP-week en de Open Tijd klaar voor de IC om ze te ondersteunen. Dit ondersteunen doen ze door vragen van de IC te beantwoorden, te helpen met de praatjes en vooral door sfeer te maken voor de beste feestjes in de TOP-week en Open Tijd.