U bent hier:

Adviserend

College van Beroep

Als lid kan je altijd terecht bij het College van Beroep om bepaalde bestuursbesluiten aan te vechten. Zij fungeert onafhankelijk van het bestuur en kunnen besluiten ongedaan maken. Voor (rechten)studenten biedt deze commissie een leuke, leerzame en unieke ervaring om als student je rechtenkennis in de praktijk te brengen!

Raad van Advies 

Deze commissie bestaat enkel uit oud-bestuurders van zowel Plato als leden die een bestuursjaar bij een andere vereniging hebben gedaan. Dit orgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over beleidsvoering en het dagelijks besturen.

Kas Controle Commissie (KCC)

Ze controleren de boekhouding van Plato, waarvoor ze eens per maand bijeenkomen.