Commissies

De kern van onze vereniging zijn de commissies. Elke commissie heeft een bepaalde taak of verantwoordelijkheid. Commissies beschikken over een voorzitter en in sommige gevallen een bestuur, en vergaderen regelmatig om acties te bespreken en doelen te stellen. Het brede aanbod aan commissies biedt elk lid de mogelijkheid om bij Plato actief te worden: van grafisch ontwerp tot eindverantwoordelijkheid op een feestavond. Daarnaast organiseren een aantal commissies  evenementen voor minder bedeelden of kansarmen, zoals de Vrijwilligerscommissie en Serve the Dinner.

Acquisitiecommissie - Deze commissie is gericht op het binnenhalen van sponsordeals voor de vereniging 

Audiovisuele Commissie - Zij maken en bewerken de foto's van de vetste feestjes en borrels

BarCom - De gastheren van de avond verzorgen de bar en bewaken de sfeer op de avonden

Blato - Het verenigingsmagazine dat tegenwoordig een of tweemaal per week een artikel publiceert online

Borrelcommissie - Verzorgen de borrels op de maandagavond waar alle leden welkom zijn om de week goed te beginnen

Brigade - Verzorgen op de maandagavond een diner voor leden die het gezellig vinden om samen te eten

CoCoS - De Commissie voor Cultuur, Onderwijs en Sport

Diescommissie - De commissie die jaarlijks de verjaardag van de vereniging organiseert 

Draaiers - De DJ's die de hitjes verzorgen op de feesten

ExploCie - De commissie die externe activiteiten organiseert voor de vereniging

Gesloten Tijd Commissie - Zij beantwoorden al je vragen als je nog twijfelt om lid te worden bij Plato

HennesCie - De Hamer en Spijker Commissie pakt kleine klusjes aan in het pand

Introductiecommissie - Zij organiseren de feestjes in de TOP-week en de twee weken daarna, ze staan klaar om je alles te vertellen over Plato

Integratiecommissie - De commissie die ervoor gaat zorgen dat alle eerstejaars hun eigen plekje gaan vinden binnen de vereniging

IntroBlato - Schrijven het boekje wat naar alle aankomende eerstejaars gaat in de zomer

Kamp Commissie - Organiseren Platokamp

Kas Controle Commissie - Controleren de penningmeesters van het bestuur om de boekhouding volledig kloppend te krijgen

PasCie - Organiseren een Biero d'italia en het zeilweekend

Promotiecommissie - Zorgen tot in de late uurtjes voor de sfeer in de TOP-week

Promotie Design Commissie - Voorzien alle commissies en disputen van de gaafste posters en ontwerpen

Raad van Advies - Deze raad bestaat uit leden met bestuurservaring om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur

Serve the Dinner - Organiseren in samenwerking met Serve the City jaarlijks een diner voor een minderbedeelde groep in Tilburg

Skicommissie - Jaarlijks organiseren zij de Skireis waar alle leden mee kunnen gaan

Symposiumcommissie - Zij organiseren elk jaar 3 symposia over actuele onderwerpen

Tapploegen - Plato heeft genoeg tappers om iedereen elke avond van een biertje te voorzien, zij zijn verdeeld in twee tapploegen

Vrijwilligerscommissie - Deze commissie doet vanuit Plato verschillende activiteiten voor de Tilburgse maatschappij. Ze doen zelf vrijwilligerswerk maar organiseren ook dagen waarop ieder lid met interesse kan komen helpen

T.S.V. Plato

Sociëteit Akademeia

Schouwburgring 200
5038 TM Tilburg
T. 013 535 15 89
E. bestuur@tsvplato.nl
 

Terug naar boven